top of page

Instalatii electrice de joasa si medie tensiune pentru rezidential

Planificare, Norme și Recomandari:

Informați-vă cu privire la normele și reglementările locale si naționale aplicabile instalării instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune. Acestea pot include standarde de siguranță, cerințe de cablare, protecție împotriva scurtcircuitelor și scurgerilor de curent, protecție împotriva supratensiunilor și multe altele.

Înainte de a începe orice lucrare, este important să planificați și să proiectați sistemul electric. Identificați necesitățile specifice ale locului, inclusiv numărul de prize, punctele de iluminat, prizele speciale (pentru electrocasnice sau echipamente specifice) și orice alte cerințe speciale. Acest lucru vă va ajuta să determinați amplasamentul și distribuția circuitelor electrice.

 

Alimentarea electrică temporară: Dacă proiectul nu dispune încă de alimentare electrică, asigurați-vă că există o sursă temporară de energie pentru a alimenta sculele și echipamentele necesare pentru instalare. Aceasta poate fi realizată prin intermediul unui generator portabil sau a unui panou de distribuție temporar.

Marcaje și semnalizare: Identificați traseele cablurilor prin marcaje adecvate. Utilizați metode adecvate de semnalizare și etichetare pentru a indica traseele, prizele, panourile sau orice alte elemente relevante ale instalațiilor electrice.

Electrician

Pentru a proteja instalațiile electrice împotriva prafului și umezelii, este important să se ia în considerare câteva măsuri de siguranță și metode de protecție adecvate:

-Cutii de joncțiune etanșe

- Garnituri de etanșare

- Cabluri și conductoare etanșe

- Mufe și prize etanșe

- Ventilație adecvată

Mentenanță regulată: Efectuați mentenanță periodică pentru a verifica integritatea și funcționalitatea instalațiilor electrice. Înlocuiți orice componente deteriorate sau uzate și remediați eventualele probleme de siguranță identificate.

Refacerea și modernizarea instalațiilor electrice existente.

Refacerea și modernizarea instalațiilor electrice existente sunt procese importante pentru asigurarea siguranței și eficienței energetice a unei clădiri.

Verificam dacă sunt defecțiuni, cabluri deteriorate, prize și întrerupătoare învechite sau alte probleme. Apoi, cream un plan detaliat pentru modernizarea instalației electrice, stabilind obiectivele și bugetul.

Pentru a moderniza și optimiza instalația electrică, puteți adăuga sisteme de automatizare și control. De exemplu, puteți instala senzori de mișcare pentru iluminatul automat în încăperi sau un sistem de control inteligent al temperaturii pentru a economisi energie.

Instalatii electrice

Pregătirea locului pentru montarea instalațiilor electrice.
Ne asigurăm că locul de montare a instalațiilor electrice este pregătit corespunzător, având în vedere toate cerințele de siguranță. 

Înainte de a începe pregătirea efectivă a locului, este important să avem un plan detaliat al instalațiilor electrice. Acest plan trebuie să includă amplasarea și traseele cablurilor, punctele de alimentare și echipamentele necesare.

Branșamente electrice aeriene.

Branșamentele electrice aeriene sunt tipuri de conexiuni utilizate în distribuția energiei electrice către clădiri și locuințe. Acestea constau în cabluri suspendate care trec de la rețeaua electrică principală până la clădirea sau locuința respectivă.

Branșamentele aeriene constau de obicei în cabluri de distribuție suspendate de stâlpi. Acești stâlpi pot fi amplasați de-a lungul străzilor sau în curțile clădirilor. Cablurile de distribuție sunt de obicei izolate și suspendate în siguranță de stâlpi prin intermediul izolatoarelor.

Pentru a asigura siguranța și prevenirea accidentelor, cablurile de distribuție aeriene sunt de obicei amplasate la o înălțime suficientă pentru a evita contactul accidental cu vehicule sau persoane. Izolatoarele utilizate pe stâlpi ajută la prevenirea scurtcircuitelor și a altor probleme cauzate de condițiile meteorologice sau alte factori externi.

 

O alternativă la branșamentele electrice aeriene o reprezintă branșamentele electrice subterane. Acestea implică amplasarea cablurilor de distribuție într-un sistem subteran, eliminând aspectul vizual al cablurilor suspendate și reducând riscul de interferențe cauzate de vreme sau alte factori externi.


Oferim servicii profesionale de branșamente electrice , asigurându-ne că acestea
sunt instalate corect și în deplină siguranță. Aceste branșamente sunt esențiale pentru a
furniza energie electrică clădirilor și proprietăților.

Instalații monofazice și trifazice.

Aceste categorii se referă la modul în care este distribuită energia electrică în sistemul respectiv.

a. Instalații monofazice:

O instalație monofazică este o instalație electrică care utilizează o singură fază de curent alternativ. În acest caz, tensiunea electrică variază între două puncte, de la o valoare maximă la o valoare minimă și apoi înapoi la valoarea maximă într-un ciclu complet. Instalațiile monofazice sunt utilizate în general pentru încăperi mici, rezidențiale sau comerciale, care necesită o putere electrică mai mică. Exemple de aparate și echipamente care funcționează pe baza unor instalații monofazice includ electrocasnicele mici, becurile, prizele și prizele de perete obișnuite.

b.Instalații trifazice:

O instalație trifazică este o instalație electrică care utilizează trei faze de curent alternativ, defazate între ele la un unghi de 120 de grade. Fiecare fază furnizează o tensiune alternativă, iar combinația celor trei faze permite furnizarea unei puteri mai mari și a unor sarcini mai mari. Instalațiile trifazice sunt utilizate în general în industrii, clădiri comerciale mari, centrale electrice și alte aplicații care necesită o putere electrică mare. Motoarele trifazice, echipamentele de sudură și alte mașini industriale sunt exemple de dispozitive care necesită instalații trifazice.


Echipa noastră este specializată în instalarea de sisteme electrice monofazate și trifazate, în
funcție de nevoile și cerințele dumneavoastră. Fiecare sistem are avantajele sale, iar noi vă
putem ajuta să alegeți cel mai potrivit pentru situația dumneavoastră.

Racordare la rețele de joasă tensiune.

Înainte de a începe procesul de racordare, asigurați-vă că aveți toate aprobările și documentele necesare din partea autorităților locale sau companiei de distribuție a energiei electrice. Aceste documente pot include cereri, acorduri, planuri și specificații tehnice.

Contactați furnizorul de energie electrică: Luați legătura cu furnizorul de energie electrică responsabil pentru zona în care doriți să realizați racordarea. Furnizorul vă va oferi informații specifice privind cerințele și procedurile de racordare.

Este important să aveți în vedere că procedurile și cerințele specifice pot varia în funcție de legislația și regulamentele locale, precum și de politica fiecărui furnizor de energie electrică.


Oferim servicii complete de racordare la rețelele de joasă tensiune, care includ proiectarea,
execuția și verificarea instalației. Acest proces este esențial pentru a asigura alimentarea cu
energie electrică a proprietății dumneavoastră.

Electrician la lucru

Instalații de protecție și măsură.

Planificați și integrați măsuri de protecție și siguranță adecvate. Acestea pot include întrerupătoare diferențiale de curent (IDR) pentru detectarea scurgerilor de curent, siguranțe adecvate pentru protecție împotriva scurtcircuitelor, dispozitive de protecție împotriva supratensiunilor și sisteme de închidere de urgență.

 

Protecția împotriva supratensiunilor: Luați în considerare instalarea dispozitivelor de protecție împotriva supratensiunilor pentru a proteja echipamentele împotriva fluctuațiilor de tensiune periculoase. Aceste dispozitive pot fi montate la nivelul panoului electric principal sau pot fi integrate în prizele și echipamentele sensibile.


Înțelegem importanța unui sistem de protecție eficient și al unor dispozitive de măsurare
precise în cadrul oricărei instalații electrice. Oferim servicii complete de proiectare, instalare
și întreținere pentru astfel de sisteme.

Linii electrice de tensiune 0,4 kV – 20 kV.

Linia electrică de tensiune între 0,4 kV și 20 kV se referă la o rețea de distribuție a energiei electrice care este utilizată în mod obișnuit în zonele urbane și rurale pentru alimentarea clădirilor rezidențiale, comerciale și industriale.

Tensiunea nominală: Linia electrică de tensiune între 0,4 kV și 20 kV are o tensiune nominală maximă de 20 kV (kilovolți) și o tensiune nominală minimă de 0,4 kV. Aceasta reprezintă tensiunea la care este proiectată să funcționeze în mod normal.

Aceste linii sunt utilizate pentru a distribui energie electrică de la stațiile de transformare către consumatori. Stațiile de transformare transformă tensiunea de la nivelurile mai mari (de exemplu, 110 kV sau 220 kV) la niveluri mai scăzute, adecvate pentru consumatorii finali.

Execuția instalațiilor electrice.

După finalizarea montării instalațiilor electrice, verificam conexiunile și efectuam teste pentru a vă asigura că totul funcționează corect. Folosim instrumente electrice utilizate pentru măsurarea și testarea diferitelor caracteristici ale unui circuit, cum ar fi tensiunea, curentul, rezistența și continuitatea.
Avem capacitatea și rapiditate în a executa o gamă largă de lucrări, de la instalații de iluminat exterior, montare de linii electrice îngropate și subterane, la refacerea și modernizarea instalațiilor electrice existente, instalarea branșamentelor electrice aeriene, instalațiile monofazice și trifazice, și până la linii electrice cu tensiune de 0,4 kV – 20 kV.
Lucrăm cu materiale de cea mai bună calitate, oferind soluții care optimizează costurile și eficientizează consumul de energie.

Contact

Str. George Bacovia, Nr. 35A, Sector 4, Bucuresti, Romania.

021.3374777

0720.301.160

0730.556.211

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page