top of page

Execuție si montaj pentru centrale și parcuri fotovoltaice

Actualizată în: 3 dec. 2023

Montajul centralelor și parcurilor fotovoltaice se referă la procesul de instalare și punere în funcțiune a sistemelor solare fotovoltaice care generează energie electrică utilizând energia solară.


Etape importante pentru montajul unei centrale sau a unui parc fotovoltaic:


  1. Evaluarea locației: Este important să se identifice o locație potrivită pentru a instala centralele sau parcurile fotovoltaice. Aceasta implică analizarea nivelului de radiație solară, accesibilitatea rețelei electrice, factori de mediu și alți factori relevanți.

  2. Proiectare și inginerie: După evaluarea locației, se efectuează o proiectare detaliată a sistemului fotovoltaic. Acest proces include calcularea capacității necesare, dimensionarea aranjamentului panourilor solare, determinarea configurației sistemului și stabilirea schemelor de conectare la rețeaua electrică existentă.

  3. Achiziționarea și livrarea echipamentelor: Se achiziționează panouri solare, suporturi de montaj, invertori, cabluri, conectori și alte componente necesare pentru sistemul fotovoltaic. Acestea sunt livrate la locația proiectului.

  4. Instalarea suporturilor și panourilor solare: Se montează suporturile pe structurile de susținere adecvate (de exemplu, pe acoperișurile clădirilor sau pe terenuri deschise). Panourile solare sunt apoi montate pe suporturi într-o poziție optimă pentru a absorbi lumina solară.

  5. Instalarea sistemului de cablare: Se realizează instalația electrică, inclusiv cablarea dintre panourile solare, invertori și echipamentul de distribuție a energiei. Conexiunile trebuie să fie sigure și eficiente pentru a asigura un flux de energie fără întreruperi.

  6. Instalarea invertorilor: Invertorii transformă curentul continuu generat de panourile solare în curent alternativ utilizabil în rețeaua electrică. Aceștia sunt instalați în apropierea panourilor solare și sunt conectați la acestea și la sistemul electric al clădirii sau parcului fotovoltaic.

  7. Testare și punere în funcțiune: După instalarea completă a sistemului, se efectuează teste și verificări pentru a se asigura că funcționează corect și că generează energia electrică dorită. Aceste teste pot include măsurători ale puterii produse, testarea eficienței și a protecției împotriva supratensiunii sau defectelor.

  8. Conectarea la rețeaua electrică: După ce sistemul este testat și funcțional, acesta poate fi conectat la rețeaua electrică existentă. Acest proces implică obținerea aprobărilor și a permiselor necesare de la autoritățile competente și configurarea conexiunilor la punctele de conectare adecvate.

După punerea în funcțiune, centralele și parcurile fotovoltaice pot produce energie electrică pe o perioadă lungă de timp, cu mentenanță și monitorizare adecvată. Acestea contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la producerea unei surse de energie verde.

36 afișări0 comentarii

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page